Biografie over Willem III, Prins van Oranje, stadhouder en koning

Deze website, gewijd aan Willem III, Prins van Oranje, stadhouder en koning van Engeland, Ierland en Schotland, is een initiatief van de in Engeland woonachtige schrijver van historische romans André Romijn.

Wie op zoek gaat naar informatie over Willem III, stadhouder-koning, kan al snel constateren dat het aantal verschenen publicaties, zowel Nederlands- als Engelstalig, zeer gering is. En dat is bijzonder voor een persoon die zich in 1672 ontpopte als ‘redder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden’ en later als protestants vorst het antwoord en tegengewicht vormde op het ‘expantionele gedrag’ van de Franse koning Louis XIV. Na Willem III’s ‘invasie’ in Engeland en het (samen met zijn Engelse vrouw Maria Stuart II) aanvaarden van de kroon van Engeland, Ierland en Schotland, maakte Willem III de weg vrij naar een modernisatie van het Engelse parlement en invoering van een constitutionele monarchie.

De belangrijkste reden dat we weinig informatie over deze vorst kunnen vinden, ligt vooral in de persoonlijkheid van Willem III. Als gevolg van zijn gesloten karakter heeft hij ogenschijnlijk weinig bewijs nagelaten om een goed beeld te krijgen en de vraag te beantwoorden: “Wie was Willem III?”

Documentaires, interviews en excursies worden zo gepresenteerd dat de bezoeker van deze website werkelijk de feiten en geest van deze belangrijke periode in de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op unieke wijze herbeleeft en daarmee een goed beeld krijgt van de persoon Willem III en zijn rol in de Europese politiek van de 17e eeuw.

Deze website wil daarop zoveel mogelijk antwoord geven met het bieden van een heldere analyse over wat we weten over Willem III en zijn tijdgenoten. Naast alle bestaande bronnen heeft Romijn ook nieuw materiaal gevonden, dat jarenlang onaangeroerd in archieven lag opgeslagen.

Deze informatie zal vanaf begin 2016 in onderdelen worden gepresenteerd. Met verwijzing naar raadpleegbaar bronmateriaal, zal deze informatie met name als video worden aangeboden.

Zoektocht met verrassingen

Op zoek naar een boeiende hoofdpersoon voor zijn volgende historische roman, had André Romijn al enige jaren Willem III op het oog. Juist omdat er zo weinig bekend is over de persoon Willem III, maar ook omdat het leven van Willem III, stadhouder-koning, zowel in de Republiek als in Groot-Brittannië heeft afgespeeld en waarin Louis XIV, koning van Frankrijk, een rode draad vormt, maakt dit tot een uitdagend onderwerp. Het eerste literatuuronderzoek leverde direct een interessante ontdekking op, toen bleek dat in directe lijn, 12 generaties terug, Romijn zijn stamovergrootmoeder de ‘natte-min’ was van Willem III, Prins van Oranje. Al verder speurend bleek dat meerdere familieleden-voorouders een levenslange rol op de achtergrond in het leven van Willem III hebben gespeeld en blijkt dat de relatie met de Nassau’s veel dieper gaat dan in eerste instantie door André Romijn was aangenomen. Als gevolg van deze ontdekking kreeg het schrijven van een historische roman een geheel andere dimensie, waarbij Romijn bewust heeft gekozen voor een meer visuele aanpak in de vorm van deze website.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u geïnformeerd worden over Willem III, Prins van Oranje, stadhouder en koning van Engeland, Ierland en Schotland en over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Via de gratis nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle updates en de aankondiging wanneer de eerste documentaire wordt uitgezonden. Schrijf hier in of maak gebruik van het contactformulier.