In deze tijdlijn treft u de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Willem III, stadhouder en koning aan. Deze tijdlijn wordt continu uitgebreid en zal worden voorzien van links naar aanvullende informatie.

1648 - Vrede van Münster Op 15 mei 1648 werd in Münster de vrede getekend tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Hiermee kwam een einde aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen en werd de Republiek als soevereine staat erkend. De Vrede van Münster was onderdeel van de Vrede van Westfalen, die tevens een einde maakte aan de Dertigjarige Oorlog.

1650 - Geboorte Op 14 november werd Willem Hendrik van Oranje, achterkleinzoon van Willem I, Prins van Oranje (bijgenaamd de Zwijger) geboren in het Stadhouderlijk kwartier van het Binnenhof te Den Haag.

Zijn vader, stadhouder Willem II, Prins van Oranje, was acht dagen daarvoor op 24-jarige leeftijd overleden.

1654 - Akte van Seclusie De Akte van Seclusie is een geheime clausule bij het Verdrag van Westminster, getekend op 15 april 1654, waarin de Staten van Holland beloofden Willem III nooit tot stadhouder aan te stellen, of toe te staan dat een ander gewest dat wel zou doen.

1667 - Het Eeuwig Edict Het Eeuwig Edict is een resolutie waarmee de Staten van Holland besloten tot afschaffing van het stadhouderschap en de overige zes gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden het stadhouderschap onverenigbaar verklaarden met het kapitein-generaalschap. Wel werd bepaald dat Willem III het opperbevel over het Staatse leger zou kunnen krijgen

1672 - Rampjaar In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Frankrijk, met medewerking van de bisdommen Münster en Keulen en Engeland. Het begin van deze oorlog maakte een einde aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk.
1677 - Huwelijk Maria Stuart II, geboren in het St. James"s Palace te Londen op 30 april 1662, was de oudste dochter van James, Duke of York (de latere King James II van Engeland) en van diens eerste vrouw, Anna Hyde. Maria Stuart II en Willem III trouwden in Londen op 4 november 1677.

1688 - Glorious Revolution De Glorious Revolution is de benaming van de machtsovername door Willem III over King James II.

1702 - Overlijden Op 19 maart 1702 kwam Willem III te overlijden in Kensington Palace

1713 - Vrede van Utrecht Dit verdrag werd op 11 april 1713 in Utrecht gesloten. Hiermee kwam onder andere een einde aan de Spaanse Successieoorlog.

Resultaat en prijs voor vrede was het einde van de Republiek als grootmacht.